Regulamin

Zobacz też:

 

REGULAMIN OJAMI.PL

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych na stronie OJAMI.PL, która jest własnością firmy:

OLIJA Sp.z o.o.
Ul. Sosnowa 34B
62-002 Jelonek
NIP: 9721259282

REGON: 363088309
KRS: 0000588595

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§2 DEFINICJE

Zestawy OJAMI – zestaw świeżych składników niezbędnych do przygotowania potrawy wraz z dołączoną instrukcją przygotowania potrawy.

Usługi      - przygotowanie i dostarczanie przez OJAMI.PL zestawów OJAMI.
Klient      - pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.

§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia dokonywanym poprzez stronę OJAMI.PL są zestawy produktów spożywczych („Zestawy”) „OJAMI – Gotowe do gotowania” wymienione w ofercie, przedstawione na stronie w chwili składania zamówienia.

Każdy z półproduktów wchodzących w skład Zestawów posiada własne, szczelne opakowanie wraz z etykietą identyfikującą składnik. Informacje dotyczące całego zestawu, takie jak:

 • Masa netto
 • Data spożycia dla całego Zestawu
 • Składniki
 • Wartości odżywcze
 • Warunki przechowywania
 • Sposób spożycia

Znajdują się na etykiecie zbiorczej każdego Zestawu

Ceny wszystkich Zestawów znajdujących się w ofercie OJAMI.PL wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

§4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Składanie zamówień na OJAMI.PL odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia znajdującego się na stronie lub za pośrednictwem maila wysłanego na adres: biuro@ojami.pl

§5 TERMIN REALIZACJI

Dokładny termin i miejsce realizacji zamówienia zostanie określone w trakcie składania zamówienia.

Dostawy realizowane są w określonych przedziałach czasowych:

Poniedziałek:13.00-15.00 / 15.00-17.00

Wtorek/Piątek: 6.00-8.00 / 8.00-10.00 / 13.00-15.00 / 15.00-17.00

Sobota: 6.00-8.00 / 8.00-10.00

Zamówienia przyjmowane są do północy i dostarczane najwcześniej kolejnego dnia w dostawie popołudniowej.

W przypadku zamówień porannych należy je złożyć z jednodniowym wyprzedzeniem. Zamówienia realizowane we wtorek w godzinach porannych przyjmowane są do północy w niedzielę. Zamówienia realizowane w sobotę przyjmujemy do północy w czwartek.

§6 FORMY PŁATNOŚCI

Płatność za zamówienie może być dokonana poprzez: 

 • System płatności elektronicznych udostępniony przez OJAMI.PL na swojej stronie internetowej (on-line). Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 • Płatności elektroniczne mogą być dokonane m.in. za pomocą kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Czas realizacji zamówienia przy płatności kartą od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji jest opisany w §5.
 • Wpłatę na konto - przelew należności na konto firmy OLIJA Sp.z o.o. przed zrealizowaniem zamówienia Nr rachunku: 05 1140 1124 0000 4265 3100 1001
 • Gotówkę przy dostawie - płatność gotówką przy dostawie realizowanej przez kuriera OJAMI.
 • Pobranie - płatność gotówką przy dostawie realizowanej przez kuriera firmy zewnętrznej

 §7 DOSTAWA

Dostawa Zamówienia odbywa się od poniedziałku do soboty, w godzinach ustalonych z Klientem w wyżej wymienionych przedziałach. Jednocześnie informujemy, że wskazane przedziały mogą ulec wydłużeniu szczególnie w przypadku dostaw popołudniowych. Jest to związane z utrudnieniami w ruchu drogowym. W takich przypadkach kurier będzie informował telefonicznie o ewentualnych opóźnieniach w dostawie.

W przypadku nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub inną okolicznością leżącą po stronie Zamawiającego w określonym przedziale czasowym, a nie zgłoszoną do godziny 12:00 dnia poprzedzającego dostawę. Zamówienie uznaje się za skutecznie doręczone. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

§8 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części lub całości pod warunkiem, że pozwala na to stan zaawansowania przygotowania Zamówienia. W tym celu Klient powinien jak najszybciej skontaktować się z OJAMI.PL telefonicznie lub mailowo na kontakt podany na stronie, w zakładce „Kontakt”.

§9 REKLAMACJE

W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).

Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: biuro@ojami.pl

OJAMI.PL rozpatrzy każdą otrzymaną reklamację w terminie najpóźniej 3 dni roboczych i poinformuje Klienta o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu reklamacji wraz z uzasadnieniem.

§10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

OJAMI.PL na etykietach zbiorczych wszystkich swoich produktów informuje o składnikach alergenowych wchodzących w skład zestawów oraz sposobie przygotowania posiłku, dlatego właściciel marki, firma OLIJA Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną negatywną reakcję organizmu u osób spożywających produkty OJAMI.

§11 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Administratorem danych jest firma OLIJA Sp.z o.o. Klientowi przysługuje prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych (wiąże się z usunięciem konta na OJAMI.PL) poprzez zalogowanie się do Panelu Klienta. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl